Privacybeleid

Wij, Blue Goose, zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van de gebruikers van onze diensten. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens onze LinkedIn-leadcampagne.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Tijdens onze LinkedIn-leadcampagne kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Naam en achternaam
  • Functietitel
  • E-mailadres

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze persoonlijke gegevens om contact op te nemen met potentiële kandidaten die interesse hebben getoond in onze vacatures. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om statistieken over onze campagne te verzamelen en te analyseren.

Hoe gebruiken we deze gegevens?

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren de persoonlijke gegevens die we verzamelen gedurende de periode dat we contact hebben met de betreffende persoon, of totdat deze persoon verzoekt om verwijdering van zijn of haar gegevens.

Hoe beschermen we deze gegevens?

We nemen de nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging.

Hoe kunt u uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@bluegoose.be .

Updates van ons privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met wettelijke vereisten en onze eigen praktijken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons beleid, zullen we deze wijzigingen op onze website publiceren.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze LinkedIn-leadcampagne, neem dan contact met ons op via info@bluegoose.be .